Nowy „covidowy” rok szkolny

0
47

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021.
Jesteśmy stęsknieni za sobą po 5 miesięcznej przerwie, ale też trochę niepewni,
a może nawet przestraszeni tym, co nas czeka.
Na pewno musimy wspólnie starać się, by pobyt w szkole był dla wszystkich bezpieczny.
Dlatego bardzo prosimy Was o przestrzeganie procedur, w tym aktualnego regulaminu biblioteki, dostosowanego do sytuacji zagrożenia epidemicznego.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA CZAS EPIDEMII COVID-19

    I. ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać  tylko uczniowie CKZiU w Andrychowie oraz pracownicy szkoły bez objawów chorobowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają korzystanie ze zbiorów biblioteki uczniom wszystkich klas ( poniedziałek-czwartek –od 8.00 do 15.00, piątek- od 8.00 do 14.00).
 3. W pomieszczeniu  biblioteki  mogą przebywać  wyłącznie osoby posiadające maseczkę lub przyłbicę zasłaniającą nos i usta.
 4. Czytelnik, wchodząc do biblioteki  zobowiązany jest odkazić dłonie płynem dezynfekującym, wystawionym przy wejściu do pomieszczenia, stosując się do instrukcji  dokonywania tej czynności, wywieszonej w widocznym miejscu.
 5. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość t.j. minimum 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.
 6. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 10 osób.
 7. Z użytkowania zostają wyłączone meble tapicerowane, znajdujące się w pomieszczeniu biblioteki, z powodu niemożności  ich częstego dezynfekowania.
 8. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.

  IIZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

 1. Książki i inne materiały biblioteczne wypożyczać można na okres 1 miesiąca, przy czym istnieje możliwość prolongaty tego terminu, po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 2. Na czas epidemii wstrzymano wysyłanie automatycznych powiadomień o przekroczonym terminie zwrotu, ale czytelnicy zobowiązani są do terminowego zwracania wszystkich wypożyczonych książek.
 3. W celu ograniczenia ilości użytkowników przebywających w jednym momencie w bibliotece istnieje możliwość zamówienia wybranej  książki poprzez  skontaktowanie się z pracownikiem biblioteki  (Krystyna Pyzio) w wybrany sposób:
  – informacja poprzez dziennik elektroniczny,
  – formularz rezerwacji dostępny w programie MOL net+,
  – kontakt na Messengerze.
 4. W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki następnego dnia po złożeniu zamówienia po godz. 10:00.

   III. ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

 1. Zwracane książki zostają włożone do specjalnego pojemnika, oznaczonego datą zwrotu.
 2. Zwracane egzemplarze poddane zostają 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

  IV. ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKA BIBLIOTEKI
 1. Bibliotekarz pracuje z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego (maseczka, rękawiczki).
 2. Pracownik biblioteki ma obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki (przynajmniej co 3 godziny).
 3. Bibliotekarz dokonuje częstej dezynfekcji  blatu lady, stolików, klamek i innych przestrzeni              dotykanych przez użytkowników.
 4. Pracownik biblioteki  dba o odizolowanie od czytelników zwracanych książek  oraz przechowuje je w  miejscu kwarantanny 2 dni od dokonania zwrotu.
 5. Bibliotekarz dba o zachowanie przez użytkowników biblioteki odpowiedniego dystansu  społecznego, dokonywanie przez nich dezynfekcji rąk oraz zasłanianie ust i nosa.

 

 

 

 

 

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ